Rejlers skapar framtidens teknik i ett av Trafikverkets mest spännande utvecklingsprojekt

Dagens reläteknik i befintliga järnvägsövergångar ska på sikt fasas ut och ersätts av helt ny teknik: Automatic Level Crossing, ALEX. Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt inom järnvägen. Trafikverket kommer att i ett första skede låta projektera 16 pilotanläggningar. Rejlers är en av fyra utvalda leverantörer som tillsammans med Trafikverket kommer att genomföra utvecklingsprojektet.

I Rejlers åtagande ingår att bistå kunden med samtliga spetskompetenser för framtagning av fyra pilotanläggningar. Berörda kompetensområden är bland annat planering, projektering, säkerhetsgranskning, byggplatsuppföljning och ibruktagning. I projektet ingår även att anpassa gällande regelverk och teknisk dokumentation för anläggningarna.

- Det är ett strategiskt viktigt uppdrag där vår organisation kommer att vara i teknisk framkant, både erfarenhets- och utbildningsmässigt inför nästa skede av projektet när en utrullning av vägskydd i stor skala påbörjas, säger Soma Rostam, affärsledare på Rejlers Sverige.

Uppdraget är ett prestigeuppdrag för Rejlers och ett kvitto på den höga kompetensen inom järnvägsområdet.

- Jag ser det som en stor möjlighet att bidra med både ny teknik och kompetenstillväxt inom branschen, säger Anneli Amft, divisionschef Infrastructure på Rejlers Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Anneli Amft, divisionschef Infrastructure Rejlers Sverige, tel. 070-573 52 50, e-post: anneli.amft@rejlers.se
Lisa Rejler; tf. kommunikationschef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar