Rejlers tecknar prestigefyllt ramavtal med Ellevio

Report this content

Det nya ramavtalet omfattar totalt nio områden och Rejlers har valts ut som samarbetspartner inom samtliga. Uppdragen kan variera både i längd och komplexitet och avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt sex år. Ramavtalet träder i kraft 1 april.

- Att vi får leverera inom alla nio områdena är bevis på att vi både i storlek och kompetens kan matcha Ellevios behov, säger Jenny Edfast, affärschef på Rejlers.

Att Rejlers har medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr har också påverkat resultatet av upphandlingen positivt. Avtalet omfattar byggteknik och elkraft både i lokala och regionala nät, kabel och luftledning i regionala nät, besiktningar och kompetens inom natur, miljö, kultur samt skogs- och fastighetsrätt.

- Eftersom vi kan leverera inom alla dessa områden omfattar vårt ramavtal också projekt, berättar Jenny Edfast.

Rejlers har samarbetat med Ellevio i många år och har tidigare bland annat levererat förstudier, projekteringar av stationer och ledningar samt besiktningar. Dessutom har Rejlers och Ellevio ett gemensamt intresse kring digitala lösningar som effektiviserar arbetssätt inom bland annat projektering. Nu kan samarbetet fördjupas ytterligare.

- Vi är mycket noggranna i våra ramavtalsupphandlingar. Elnäten i Sverige är en viktig del i infrastrukturen och det kräver både hög kompetens och att personal kan vara på plats snabbt. Rejlers är en sådan leverantör som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, säger Mattias Omberg, ansvarig inköpare på Ellevio.

Om Ellevio
Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 930 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se.  

För ytterligare information kontakta:
Lisa Rejler; tf. kommunikationschef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.se
Jenny Edfast; affärschef Energy Rejlers Sverige, tel. 070-649 64 13, e-post: jenny.edfast@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar