Rejlers utser ny finanschef

Rejlers AB har utsett Mats Åström till ny finanschef. Han tillträder den 1 december och kommer även att ingå i koncernledningen. Mats ersätter tillförordnad finanschef Mikael Lingefelt som återgår till rollen som koncerncontroller.

Mats Åström är född 1965 och kommer närmast från en position som finanschef för Danir AB. Han har tidigare arbetat som finanschef samt vice vd och tillförordnad vd för Prevas AB. Dessförinnan arbetade Mats Åström på ledande finansposter för Busslink i Sverige AB, Alstom Power Sweden AB och för ICA-bolag.

- Det känns väldigt bra att vi lyckats rekrytera en finanschef med den breda kompetens och erfarenhet som Mats Åström besitter och vi hälsar honom välkommen till koncernledningen i Rejlers. Mats och jag kommer att komplettera varandra väl i arbetet för att nå våra mål för 2020. Samtidigt vill jag tacka Mikael Lingefelt för hans betydelsefulla insats under rekryteringsperioden, säger Peter Rejler, vd och koncernchef.
 
För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2014 kl.11.30.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Prenumerera

Dokument & länkar