Rejlers växer inom samhällssäkerhet

Report this content

Rejlers stärker sitt erbjudande inom samhällssäkerhet genom förvärv av Infralog & Partners AB samt nyrekrytering. Det nya affärsområdet, som ingår i divisionen Communication & Security, kommer på sikt att bestå av cirka 20 konsulter.

Att stärka säkerheten i samhället med syfte att skydda det mot olika typer av hot som exempelvis extremväder, organiserad brottslighet, cyberangrepp och terrorism, har blivit en allt viktigare fråga i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Förändringar i säkerhetskyddslagstiftning trädde i kraft 1 december 2021 som syftar till att stärka skyddet för Sveriges säkerhet och som ställer nya krav på både offentliga och privata verksamheter vad gäller säkerhetsskyddsarbetet.

För att möta den ökade efterfrågan på tjänster inom samhällssäkerhet etablerar Rejlers därför ett nytt affärsområde, som kompletterar bolagets redan starka erbjudande riktat mot försvarssektorn. I januari förvärvade Rejlers bolaget Infralog & Partners AB, där två seniora medarbetare ingår. Via bolagets betydande nätverk har det på kort tid rekryterats ytterligare åtta säkerhetsrådgivare till Rejlers nya affärsområde. Ambitionen är en fortsatt stark tillväxt under 2022-2023. Rejlers erbjudande inom samhällssäkerhet omfattar exempelvis centrala tjänsteområden som strategisk säkerhetsrådgivning, säkerhetsskyddsanalyser, IT- och informationssäkerhet, personalsäkerhet, bakgrundskontroller samt incident och krisledning.

- Genom förvärvet och nyrekryteringarna får vi in ny kunskap och kompetens vilket stärker vårt erbjudande ytterligare. Vi ser fram emot att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sina verksamheter samt att vägleda dem i deras beslutsprocesser, säger Niklas Siljeblad, divisionschef på Communication & Security på Rejlers Sverige. 

För ytterligare information kontakta:
Niklas Siljeblad, divisionschef Communication & Security, 070-310 83 85 niklas.siljeblad@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2500 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2020 omsatte bolaget 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Prenumerera

Dokument & länkar