Rejlers vinner uppdrag i utbyggnaden av Sälenfjällen

I takt med att Sälenfjällen expanderar med nya liftsystem och bostäder ökar strömförbrukningen. Malungs Elnät ska därför förstärka och bygga ut det befintliga elnätet. Rejlers har fått i uppdrag att bereda och detaljprojektera för de nya kraftledningarna i markområdet.

Samhället i stort ställer i dag höga krav på en tillförlitlig och effektiv distribution av elkraft. Den planerade förstärkningen av elnätet görs för att trygga elförsörjningen i Malung-Sälens kommun samt möjliggöra för framtida expansioner av bland annat liftsystem och boende i Sälenfjällen.

Miljöaspekten är viktig i Rejlers arbete där ambitionen är en säker elförsörjning utan att skada miljön. I utbyggnaden av elnätet i Sälenfjällen kommer luftledningar att raseras, vilket ger ett bättre naturliv, speciellt för fåglar.

- Jag är stolt över att Malungs Elnät väljer oss som partner i utbyggnaden av Sälenfjällen! Rejlers breda kompetens och långa erfarenhet inom elkraftsområdet har haft en stor inverkan på valet av leverantör. Vi har satt samman ett vinnande team med olika kompetenser för att kunna hantera olika tekniska frågeställningar i det här utmanande och spännande uppdraget, säger Jenny Edfast, divisionschef Energy på Rejlers.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Edfast, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-649 64 13, jenny.edfast@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar