Tekniska verken väljer Rejlers Embriqs tjänsteplattform

Som ett led i energiomvandlingen och arbetet med att förbättra kapaciteten i elnätet, väljer nu Tekniska verken Linköping Nät AB, Rejlers Embriqs tjänst Quant Insight för att analysera insamlad data från smarta mätare för att optimera driften av elnäten.

- Tack vare elnätsinformationen i Quant Insight och våra egna analyser av mätdata kan vi kartlägga hur elanvändningen i våra elnät påverkas av till exempel fler solcellsanläggningar eller elbilsladdningar, säger Peter Ols, vice vd och Affärsenhetschef på Tekniska verken Linköping Nät AB.
- Informationen från systemet gör att vi bland annat kan lastutjämna vårt elnät, det ger oss fördelar där kapacitetsbegränsningar finns. Framför allt skapar samarbetet med Rejlers Embriq en möjlighet för oss att tillsammans med våra kunder använda vårt nät så effektivt som möjligt, det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att bygga världens mest resurseffektiva region, fortsätter Peter Ols.

Effektiv elnätsdrift
- Vårt mål med Quant har alltid varit att erbjuda den mest flexibla och kostnadseffektiva Smart Grid-tjänsteplattformen på marknaden. Det ger flexibilitet för elnätsföretagen i utbyggnaden av Smart Metering, men även för framtida projekt som innebär att operativt värde genereras utifrån ny data som nu blir tillgänglig, säger Espen Kåsin, Direktör Energy på Rejlers Embriq.
Quant Insight representerar en portfölj av tjänster som ger helt nya möjligheter till proaktiv verksamhet och analys av distributionsnätet. Plattformen ger Tekniska verken större möjlighet att få en bild av hur lastutjämning kan ske i elnätet, för att få en mer jämn fördelning över dygnets timmar. Att undvika toppar i elanvändningen innebär vinster för såväl kunderna som för miljön.
- Vi är på väg att förverkliga det som har varit ett hett ämne i branschen i många år, hur man genererar mervärde från Smart Metering-data, avslutar Kåsin.

Konstruktivt samarbete
Rejlers Embriq har under de senaste åren haft ett nära och konstruktivt samarbete med Tekniska verken och samarbetet fortsätter nu med implementeringen av tjänsteplattformen Quant Insight. Tekniska Verken har bidragit med insikter i hur man kan nyttja data från smarta mätare för att skapa effektiv elnätdrift och därigenom optimera investeringarna för elnätdriften.
- Vi ser fram emot att starta upp tjänsterna på den nordiska marknaden och att fortsätta det goda samarbetet med Tekniska verken, säger David Westerlund, Utvecklingschef på Rejlers Embriq.

Om avtalet
Avtalstiden är 1 år från avtalat startdatum. Därefter löper avtalet vidare med 1 år i taget.

Om Tekniska verken
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.

Om Rejlers
Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB ingår i Rejlers norska verksamhet tillsammans med Rejlers Engineering AS och Rejlers Elsikkerhet AS. Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2 000 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma på sammanlagt 70 orter i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Pettersen, VD Rejlers Norge, thomas.pettersen@rejlers.no +47 950 22 323
Peter Ols, peter.ols@tekniskaverken.se 013 20 80 76
Malin Sparf Rydberg, Kommunikationschef Rejlers AB, malin.rydberg@rejlers.se, 070 4771700

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar