Thomas Rebermark ny marknadschef på Rejlers

Den 1 juli tillträder Thomas Rebermark befattningen som marknadschef i Rejlers AB. Thomas Rebermark kommer att ingå i Rejlers koncernledning med ansvar för marknads- och kommunikationsfrågor. Koordinering och utveckling av Rejlers position och profilering på nya och befintliga marknader blir prioriterade områden.

Thomas Rebermark, kommer närmast från befattningen som informations- och marknadschef för Assemblinkoncernen. Thomas har lång och bred erfarenhet från befattningar inom teknikorienterade företag där han bland annat under fyra år framgångsrikt var marknads- och försäljningschef vid Vectura AB.

- Det känns väldigt bra att vi lyckats rekrytera en marknadschef med den erfarenhet som Thomas besitter och vi hälsar honom välkommen till koncernledningen i Rejlers. Med Thomas personlighet och långa erfarenhet kommer Rejlers att få en mycket kompetent medarbetare väl lämpad för den spännande och dynamiska utveckling som nu ligger framför företaget, säger vd och koncernchef Peter Rejler.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016 kl 14.30.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar