Om oss

Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet. Rekryteringsmyndigheten har flera uppgifter: · Vi administrerar mönstringsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär. Från år 2017 mönstrar vi och skriver in de mest lämpade till grundutbildning med värnplikt. · Vi prövar och bedömer också alla som söker frivilligt till Försvarsmaktens militära utbildningar och placerar rätt personer i krigsförbanden. · Vi stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret, till exempel Polisen, med urval till utbildningar och yrken med särskilda krav. Bland våra cirka 180 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer. Vi finns idag på tre orter - Karlstad, Stockholm och Malmö. www.rekryteringsmyndigheten.se

Prenumerera