Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten

Från och med måndag 8 juni utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands län får möjlighet att pröva i Stockholm. Boende och folkbokförda i Värmlands län får möjlighet att pröva i Malmö.

Rekryteringsmyndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten inför beslut om att från och med vecka 24 utöka prövningsverksamheten. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning.

Bakgrund till beslutet

Skillnaden i smittspridning mellan länen har börjat utjämnas, men alltjämt finns några län med låg smittspridning, till exempel i delar av Norrland och på Gotland. Södermanlands och Örebro län har fortsatt en hög smittspridning. Rekryteringsmyndigheten bedömer därför att det mot bakgrund av ovanstående i nuläget ännu inte är lämpligt att öppna för nationell prövning.

Inriktningen är att prövande, folkbokförda och boende, i län med lägre smittspridning prövas i Malmö som har lägre smittspridning. Prövande, folkbokförda och boende, i län med högre smittspridning prövas i Stockholm som har högre smittspridning. Det kan innebära att restiderna i vissa fall blir längre än två timmar, men Rekryteringsmyndigheten bedömer att samhällsnyttan av att genomföra prövningarna uppväger riskerna med dessa resor i nuvarande läge, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten.

Säkerhet i fokus

Säkerheten för både prövande och personal har högsta prioritet. Antalet upprop under dagen har utökats för att få en spridning av de prövande i lokalerna. Alla som kommer till Rekryteringsmyndigheten ska vara fullt friska för att få pröva och uppmanas också att undvika trängsel under resan till prövningen, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten.

För att kunna genomföra prövningen på ett säkert och kontrollerat sätt har Rekryteringsmyndigheten redan tidigare infört utökade skyddsåtgärder. Märkning har skett på bland annat golv och sittplatser. Lokalerna och arbetssätt anpassas för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen.

Kontakt:

Marinette Nyh Radebo
Kommunikationschef
070-144 21 05

Per Andersen Helseth
Presskontakt
070-829 38 75

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet inom totalförsvarsområdet och lyder under Försvarsdepartementet. Myndighetens huvuduppgifter är att mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt samt att bemanna krigsorganisationen. Åt andra myndigheter genomförs prövningar för urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens 225 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.

Prenumerera