Relacom bygger förstärkt mobil- och Rakelnät i Wihlborgs Dungen

Relacom får ansvaret att projektera och installera de mobila kommunikationsnäten i ett av Malmös mest spektakulära nybyggen – fastighetsbolaget Wihlborgs kommande byggnad Dungen vid Hyllie station.

Uppdraget gäller att säkerställa hög tillgäng­lig­het inne i fastigheten för både vanlig mobil­telefoni och ”blåljusnätet” Rakel, som an­vänds för kommunikationen inom olika sam­hälls­viktiga verksamheter.

Dungenprojektet kännetecknas av ett mycket medvetet miljötänkande, där konstruktion och materialval även påverkar hur signalerna sprids inom fastigheten. För att säkra att kommuni­kationen fungerar så bra som möjligt har Wihlborgs därför valt att satsa på ett förstärkt nät anpassat för 2G-, 3G- och 4G-telefoni.

En utmaning för Wihlborgs har varit att tillgodose en hyresgästs behov av ett cirka tolv meter högt torn på taket. Relacom projekterade en lösning som blev både funktionellt och ekonomiskt hållbar för Wihlborgs och hyresgästen.

– Vi är ju vana att bygga stora och robusta mobilnät, men det är extra inspirerande att det även är ett Rakelnät i fastigheten. Det ställer väldigt höga krav på kvalitet och driftssäkerhet. Många viktiga samhällsaktörer är helt beroende av Rakelsystemet, både till vardags och vid all­varliga händelser. Då får absolut ingenting gå fel, säger Adam Salman som är områdes­chef för Relacoms mobilverksamhet i södra Sverige.

– Mobila inomhusnät för byggföretag och industrier är ett viktigt område för Relacom. Under senare tid har vi vunnit flera affärer inom detta segment, säger Patrik Östling, affärsom­rådeschef Mobilnät Relacom.

Dungenfastigheten ska stå klar för inflyttning i början av 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Östling, affärsområdeschef Mobilnät Relacom, 076-136 17 99
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mobila inomhusnät för byggföretag och industrier är ett viktigt område för Relacom. Under senare tid har vi vunnit flera affärer inom detta segment
Patrik Östling, affärsom¬rådeschef Mobilnät Relacom