Relacom bygger ut Huddinges fibernät

Nu ansluts också Trångsund och Skogås till Huddinge kommuns egna interna fiber-nätverk. Teknikserviceföretaget Relacom har fått förtroendet att svara för utbygg­naden, med allt från schaktning till inmätning av fiberförbindelserna i kommunens lokaler.

Sammanlagt kommer Huddinge kommun att an­sluta närmare ett 50-tal kommunala verksam­heter (förskolor, skolor och andra inrättningar) i Trångsund och Skogås till det fibernät som Relacom nu bygger.

Relacoms uppdrag är ett helhetsåtagande som innebär ansvar för schakt, kanalisations­för­lägg­ning, framdragning av själva fibern, svetsning, inmätning av fibernätet för installa­tioner i lokaler – allt för att göra det möjligt att koppla samman kommunens olika verksam­heter. Relacom lägger i samband med schaktningsarbetena dessutom ner elinstallationsrör för framtida belysnings­arbeten i kommunen. Totalt rör det sig om cirka 8 km fibernät som nu dras fram.

– Det här är en viktig satsning för Huddinge kommun. De verksamheter som ansluts till nätet måste kunna lita på att projektet präglas av god planering och förmåga att leverera i tid. Då känns det tryggt att kunna luta sig mot Relacoms långa erfarenhet och kvalitetsrutiner, säger Tomas Forslund vid Huddinge kommuns IT-sektion.

Fibernätet till och i Trångsund och Skogås ska vara klart för inkoppling till halvårsskiftet 2018. Därefter svarar Huddinges egen IT-avdelning för driftsättningen av nätet.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Östling, affärsområdeschef Telekom, Relacom, 076-136 17 99
Anders Segert, tf vd Relacom AB, 08-553 900 00

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (sakernas internet) och har för närvarande
ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de nordiska kunderna finns ledande operatörer,
som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på
www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Prenumerera

Dokument & länkar