Anslutningsgrad i REMECs bud på Allgon

Anslutningsgrad i REMECs bud på Allgon Vid utgången av den förlängda anmälningstiden den 12 januari 2001 för REMEC, Inc:s ("REMEC") offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter 2000/2003 i Allgon AB (publ) ("Allgon") hade REMEC erhållit accepter från aktieägare representerande 20 procent av antalet aktier och 39 procent av rösterna i Allgon. Då REMECs erbjudande bl a var villkorat av att erbjudandet skulle accepteras av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av antalet aktier och röster i Allgon, kommer erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Allgon ej att fullföljas, såsom meddelats fredagen den 12 januari 2001. Styrelsen för REMEC, Inc. Vid frågor kontakta: Nick Randall, ordförande i REMEC Airtech, ansvarig för Allgon-erbjudandet, +44 (0)860 352 446. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar