Offentliggörande av pris och utbyteskvot för REMECs bud på Allgon

Offentliggörande av pris och utbyteskvot för REMECs bud på Allgon Den 28 september 2000 lämnade REMEC, Inc. ("REMEC") ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Allgon AB (publ) ("Allgon"). Prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter 2000/2003 utgivna av Allgon offentliggjordes den 12 november 2000. Mätperioden, om tio handelsdagar som avslutas två dagar innan anmälningsperiodens slut, för fastställande av antalet REMEC-aktier som erbjuds för varje Allgon-aktie löpte under perioden 27 december 2000 - 10 januari 2001. Den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden, beräknad som genomsnittet av de senast noterade betalkurserna, var 10,316 USD. Detta innebär att aktieägarna i Allgon erbjuds 0,622169 REMEC-aktier per Allgon-aktie samt att priset för de eventuella Allgon-aktier som förvärvas kontant, utöver de aktier som berättigar till 161 SEK per aktie, är 6,418 USD. Styrelsen för REMEC, Inc. Vid frågor kontakta: Nick Randall, ordförande i REMEC Airtech, ansvarig för Allgon-erbjudandet, +44 (0)860 352 446. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar