REMEC fullföljer inte budet på Allgon

REMEC fullföljer inte budet på Allgon Vid utgången av den förlängda anmälningstiden den 12 januari 2001 för REMEC, Inc:s ("REMEC") offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter 2000/2003 i Allgon AB (publ) ("Allgon") hade REMEC inte erhållit accepter från aktieägare representerande mer än två tredjedelar av antalet aktier och röster i Allgon. Då REMECs erbjudande bl a var villkorat av att erbjudandet skulle accepteras av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av antalet aktier och röster i Allgon, kommer erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Allgon således inte att fullföljas. "Vi är förstås besvikna över att vi inte lyckats med att köpa Allgon, säger Nick Randall, ordförande i REMEC Airtech. Vi har stor respekt för Allgon, dess ledning och dess aktieägare och vi tror fortfarande att det skulle vara fördelaktigt för båda parter att samarbeta i framtiden." Den exakta anslutningsgraden i erbjudandet beräknas komma att offentliggöras måndagen den 15 januari 2001. Styrelsen för REMEC, Inc. Vid frågor kontakta: Nick Randall, ordförande i REMEC Airtech, ansvarig för Allgon-erbjudandet, +44 (0)860 352 446. Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom U.S.A, Kanada, Australien eller Japan. Inget erbjudande lämnas härmed till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar