REMEC höjer sitt rekommenderade bud på Allgon

Report this content

REMEC höjer sitt rekommenderade bud på Allgon Styrelsen för REMEC, Inc. ("REMEC") lämnade den 28 september 2000 ett rekommenderat offentligt erbjudande till samtliga aktieägare och optionsinnehavare i Allgon AB (publ) ("Allgon"). Styrelsen för REMEC har beslutat att höja sitt rekommenderade erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner i Allgon genom att höja kontantdelen i erbjudandet och erbjuda ett större antal aktier om aktiekursen i REMEC, vilken bestämmer utbytesrelationen, understiger USD 29. Allgons styrelse kvarstår vid sin tidigare rekommendation till Allgons aktieägare att acceptera REMECs erbjudande. Erbjudandet innebär en budpremie om 17 procent baserat på senast noterad betalkurs för REMEC respektive Allgon den 6 oktober 2000, USD 24 respektive SEK 125,50. Antalet REMEC-aktier som erbjuds för varje Allgon-aktie är beroende av den genomsnittliga aktiekursen i REMEC under 10 handelsdagar före perioden som slutar två dagar innan anmälningsperioden avslutas, för närvarande perioden 23 november @ 6 december, 2000. Den genomsnittliga REMEC-kursen 1 under perioden kommer att offentliggöras den 7 december 2000. Om den genomsnittliga REMEC-kursen under perioden är högre än, eller lika med, USD 29, så erhåller aktieägarna i Allgon 0,538169 REMEC-aktier per aktie i Allgon. Om den genomsnittliga REMEC-kursen under perioden är lägre än, eller lika med, USD 24, så erhåller aktieägarna i Allgon 0,622169 REMEC-aktier per aktie i Allgon. Om den genomsnittliga REMEC-kursen under perioden är i intervallet USD 24- 29 justeras utbytesförhållandet linjärt från 0,622169 till 0,538169. Samtliga aktieägare i Allgon, per avstämningsdagen den 6 oktober 2000, erbjuds möjlighet att sälja maximalt 500 aktier mot kontant betalning om SEK 161 per aktie. 1 Baserat på nu gällande tidsplan. Skulle kontanterbjudandet enligt punkten ovan utnyttjas för ett totalt 2 belopp som understiger MUSD 125 (motsvarande MSEK 1.229) kommer ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som åtgår enligt punkten ovan och MUSD 125 att pro rata erbjudas de aktieägare som föredrar kontant betalning. Pris för aktier som avyttras i enlighet med detta kommer att motsvara den genomsnittliga aktiekursen i REMEC under 10 handelsdagar före perioden som slutar två dagar innan anmälningsperioden avslutas, för 3 närvarande perioden 23 november @ 6 december, 2000. Baserat på senast noterad betalkurs för REMEC-aktien den 6 oktober 2000, USD 24, är REMECs erbjudande avseende samtliga aktier i Allgon värt MUSD 4 437, motsvarande MSEK 4.296. Det faktiska värdet av REMECs erbjudande kommer att bero av den genomsnittliga kursen i REMEC enligt ovan samt antalet aktier som säljs i enlighet med erbjudandet att sälja upp till 500 aktier mot kontant betalning om SEK 161 per aktie. För varje teckningsoption i Allgon erbjuds SEK 9,40 i kontant betalning. Courtage utgår ej. I övrigt gäller tidigare offentliggjorda villkor för erbjudandets genomförande. Gunnar Bark, styrelseordförande i Allgon kommenterar: "Vi står fast vid vår övertygelse att kombinationen Allgon och REMEC är kraftfull och att den skapar ett världsledande företag inom infrastruktur för trådlöst bredband och mobil kommunikation. Vi uppmanar aktieägarna i Allgon att stödja REMECs höjda erbjudande." Tidplan Prospekt avseende erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 12 november 2000. Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa mellan den 15 november @ 8 december 2000. Under förutsättning att erbjudandet inte förlängs beräknas redovisning av likvid påbörjas omkring den 21 december 2000. Stockholm 9 oktober, 2000 Styrelsen för REMEC, Inc Vid frågor kontakta: REMEC: Nick Randall, ordförande i REMEC Airtech, ansvarig för Allgon- erbjudandet, +44 (0)860 352 446. 2 Baserat på en växelkurs om 9,83 SEK/USD. 3 Baserat på nu gällande tidsplan. 4 Baserat på en växelkurs om 9,83 SEK/USD. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar