Förändringar i Remium

Styrelsen i Remium har tagit ett strategiskt beslut att fokusera på och satsa ännu mer på de kärnverksamheter som bolaget bedrivit under flera år. Dessa verksamheter är Introduce, Analys, Corporate Finance, Certified Adviser och Likviditetsgaranti. Som en följd av detta strategiska beslut pågår nu en samlad och ordnad avveckling av bolagets finansieringsrörelse med bl. a. kreditgivning till företag.

Genom de förändringar som sker har Remiums styrelse också tagit beslutet att utse Tore Grøttum till ny VD. Han tillträder sin befattning den 15 augusti 2017. Tore Grøttum kommer närmast från Recore Norway, men har ett förflutet på Agasti Capital Markets och ABG Sundal Collier.

-”Remium tar nu ett avstamp mot en betydligt mindre kapitalkrävande verksamhet och mot en mer specialiserad, lönsam och kostnadseffektiv affär. Tore Grøttum är rätt person att leda oss vidare från denna punkt. Samtidigt är Remium oerhört tacksamt mot den avgående VD:n Petra Sas som utfört ett fantastiskt arbete för Remium under ett antal år”. Detta säger styrelsens ordförande Tor Dunér. 

För ytterligare information kontakta Tor Dunér, tel. 070-879 73 07. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Remium Nordic AB | org.nr 556101-9174 | Humlegårdsgatan 20 | 114 46 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com | www.introduce.se

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar