Kommentar till Finansinspektionens kritik av Remium Nordic

Finansinspektionen (FI) har idag riktat allvarlig kritik av Remium Nordic AB:s verksamhet och meddelat att tillstånden att bedriva tillståndspliktig verksamhet skall dras in senast vid utgången av augusti 2018.

Koncernen Remium Nordic Holding AB består av fem verksamheter: Uppdragsanalys av börsbolag, corporate finance, likviditetsgaranti för mindre bolag och verksamhet inom så kallad Certified Adviser (CA) för bolag på First North. Därutöver finns en relativt nystartad verksamhet inom företagsutlåning. Den verksamhet som har granskats av FI är företagsutlåningen. Uppdragsanalysen och CA är därtill inte tillståndspliktiga och ligger separerade i Remium Nordic Holding AB.

FI riktade för ett knappt år sedan kritik mot låneverksamheten. Remiums styrelse tog mycket allvarligt på kritiken och genomförde omfattande förändringar, både i ledning och styrelse. Vi åtog oss samtidigt att avveckla låneverksamheten, med sikte på att göra detta innan årsskiftet 2017/18. Lånestocken var då 514 miljoner kronor, fördelat på 44 kunder med reverser och en stock med factoringkrediter.

Det visade sig vara svårt att sälja hela låneverksamheten, varför avvecklingen av krediterna fick ske i etapper. Härigenom har avvecklingsprocessen tagit längre tid än beräknat, men vi har haft kontinuerlig kontakt med FI under hela detta arbete. Vi anser att vi varit framgångsrika i avvecklingsarbetet och har per dagens datum minskat kreditstocken med tre fjärdedelar. Vi räknar därtill med att ha avvecklat tillräckligt av kvarvarande 130 miljoner kronor inom kort tid och senast inom utgången av augusti i år, då vi också avsåg att återlämna tillstånden för låneverksamheten.

I detta läge kommer FI med dagens åtgärder. Vi har väldigt svårt att förstå dessa åtgärder och den kritik FI levererar av vår avvecklingsprocess, inte minst FI:s, nu uttalade krav att inom fyra månader ta tillbaka kreditverksamhetens tillstånd. Denna tidsram stämmer ju mycket väl med den ram som vi kommunicerat till FI. Varför framställs nu detta som en straffåtgärd?

Det beklagliga med FI:s agerande är att Remiums övriga verksamhet, utanför låneverksamheten, påverkas. Nu skall tillstånden för all tillståndspliktig verksamhet återlämnas, inte bara låneverksamhetens. Därför måste all tillståndspliktig verksamhet upphöra, vilket också inverkar negativt på den icke tillståndspliktiga. Denna breddning av bestraffningen vidtas, trots att det bara är låneverksamheten som varit fokus för FI:s granskning och trots att vi kontinuerligt kommunicerat vårt arbete till myndigheten.  Denna utvidgade bestraffning förstör därför värden för Remiums ägare, liksom gör tillvaron för Remiums samtliga anställda synnerligen osäker.

Vi jobbar nu alla hårt på Remium för att säkerställa den fortsatta kreditavvecklingen, återlämningen av tillstånden, samtidigt som vi också jobbar hårt för att hitta en långsiktig lösning för den övriga verksamheten för att säkra intressen till våra kunder och anställda.   

Tore Grøttum, VD
Remium Nordic AB
Tel. +46 720 77 59 52    

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Remium Nordic AB | org.nr 556101-9174 | Humlegårdsgatan 20, 3tr | 114 46 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com | www.introduce.se

Taggar:

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar