Norra Affärs Holding AB har för avsikt att förvärva Remium Nordic Holding AB

Den kommande företagsaffären mellan Norra Affärs Holding AB och Remium Nordic Holding AB beskrivs som en perfekt matchning.

- Tillsammans får vi ett komplett tjänsteerbjudande till små- och medelstora bolag, säger Christina Lugnet, styrelseordförand Norra Affärs Holding AB.

Norra Affärs Holding och Remium Nordic Holding AB har samma marknadsfokus, att kunna erbjuda finansiella tjänster till små- och medelstora bolag. Norra Affärs Holding AB ser Remium Nordic Holding AB som ett väldigt bra komplement till sin egen affärsidé som primärt är att bedriva utlåning till små och medelstora företag, genom Remium Nordic Holding AB får Norra Affärs Holding AB tillgång till ett mycket brett nätverk av små- och medelstora bolag, samt tjänster inom områdena corporate finance, analys, företagstjänster och kapitalförvaltning.

Remium Nordic Holding AB kommer att renodlas och fortsätta att utvecklas mot just dessa tjänster samt därtill bedriva utlåning mot företag.

-          Remium Nordic Holding AB är ett mycket intressant företag med hög kompetensnivå på personal och verkar i ett segment som vi själva har definierat som vårt fokusområde. Bolagens tjänster kompletterar varandra väldigt bra. Vi kommer att satsa på ett helhetskoncept av finansiella tjänster för små- och medelstora bolag primärt i Norden, säger Christina Lugnet, styrelseordförande, Norra Affärs Holding AB.

Fredrik Mannerheim, vd på Mannerheim Invest Holding AB som äger Remium, kommenterar den kommande affären:

-      Vi har ägt Remium sedan 2008 och fokuserat på att utveckla Remiums tjänster åt små- och medelstora bolag. Det är roligt att Norra Affärs har för avsikt att fortsätta vidareutveckla tjänsterna åt denna företagskategori samt även erbjuda företagsutlåning. Bolagens affärsidéer kompletterar varandra på ett bra sätt, rent affärsmässigt är det en mycket bra matchning för bolagen och dess kunder.  

Norra Affärs Holding AB påbörjar lednings- och ägarprövningar hos Finansinspektionen.

Remium Nordic Holding AB är ledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium Nordic erbjuder corporate finance, analys, kapitalförvaltning samt företagstjänster.

Norra Affärs Holding AB är ett nybildat holdingbolag som bildades hösten 2015 och som är avsett för ägande av finansiella bolag. Bolaget har ett svensk-finskt ägande.

Mannerheim Invest Holding AB är ett investmentbolag som aktivt vidareutvecklar utvalda svenska företag genom att tillföra erfarenhet, kompetens och kapital på ett ansvarfullt sätt.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Lugnet, styrelseordförande Norra Affärs Holding AB, christina.lugnet@nabfinans.se, 070-518 50 80

Magnus Lehto, VD Norra Affärs Holding AB, magnus.lehto@nabfinans.se, 073-640 76 36

Petra Sas, VD Remium Nordic AB, petra.sas@remium.se070-979 19 51

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium Nordic Holding AB | org.nr 556611-4905 | Kungsgatan 12-14 | 111 35 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com | www.introduce.se

Taggar:

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar