Remium Nordic AB har för avsikt att överklaga Finansinspektionens beslut

Med anledning av Finansinspektionens (FI) sanktionsbeslut vill styrelsen för Remium Nordic AB förtydliga att Remiums styrelse sedan tidigare har kommunicerat till FI och även publikt att bolaget skall återlämna tillstånden. Vidare är det viktigt att förtydliga att FI:s beslut inte omfattar icke tillståndspliktig corporate finance, analys, certified advisor samt affärsområdet Introduce.

Remium är inte av samma åsikt som FI att bolaget haft brister i vare sig intern styrning eller kontroll. Vidare anser styrelsen att risknivån i den återstående kreditportföljen, som väl understiger 150 MSEK, är korrekt redovisad vad avser nedskrivningar.

Remiums verksamhet fortgår så som tidigare. Med anledning av att styrelsen finner FI:s beslut bristfälligt har bolaget för avsikt att överklaga beslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Tore Gröttum, +46 720 77 59 52    

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Remium Nordic AB | org.nr 556101-9174 | Humlegårdsgatan 20, 3tr | 114 46 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com | www.introduce.se

Taggar:

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar