REMIUM SÄLJER SIN DELÄGDA KAPITALFÖRVALTNING

Remiumkoncernen har sålt sin 50% andel i Remium Aktiv Förvaltning AB till bolagets personal, några av bolagets styrelseledamöter och några privatpersoner.

Eftersom Remiumkoncernen varit en passiv ägare påverkar affären varken Remiumkoncernen eller Remium Aktiv Förvaltning AB.

VD i Remium Aktiv Förvaltning AB, Daniel Eriksson, kommenterar affären:

Bolaget ägs nu av sex partners som alla arbetar i Bolaget, några styrelseledamöter och några privatpersoner. Vi känner alla en stor glädje och ett starkt engagemang att som ägare få fortsätta utveckla Bolaget  för att erbjuda den bästa kapitalförvaltningen för våra ca 600 kunder.”

Ordförande i Remium Nordic Holding AB, Tor Dunér, kommenterar affären:

”Remium avyttrar sitt innehav i Remium Aktiv Förvaltning AB för att ytterligare renodla sin verksamhet inom kapitalmarknadstjänster till mindre och medelstora bolag. Genom avyttringen vill vi stärka vårt fokus på våra tjänster inom Analys, Introduce, Certified Adviser, Likviditetsgaranti och Corporate Finance. ”

För ytterligare frågor kontakta:

Daniel Eriksson, VD Remium Aktiv Förvaltning AB, 076-200 94 15

Tor Dunér, Ordförande Remium Nordic Holding AB, 0708-797307

Remium Aktiv Förvaltning AB (556631-6534), med kontor i Stockholm och Växjö, sysselsätter idag sex heltidsanställda kapitalförvaltare. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 § att bedriva värdepappersrörelse, samt försäkringsförmedlingstillstånd. Bolaget förvaltar idag ett kapital om ca 1,7 Mdr, med inriktning mot nordiska aktier och svenska räntepapper. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Remium Nordic AB | org.nr 556101-9174 | Humlegårdsgatan 20, 3tr | 114 46 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com | www.introduce.se

Taggar:

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar