New York företag investerar i Renewable

Pressmeddelande torsdagen den 15 november 2001 Renewable skall initiera, projektera, bygga och förvalta ekologiskt hållbara och ekonomiskt bärkraftiga anläggningar för framställning av energi ur förnybara energikällor. Renewable:s mål är att före 2005 bli en ledande exploatör av förnybara energikällor på den europeiska marknaden. Our press releases are available in English at www.renewable.se Renewable Energy in Sweden AB (publ) Industrigatan 2B, s-212 14 Malmö, Sweden tfn +46 (0)40-18 87 90, fax +46 (0)40-18 87 30 Jerry Schön mobil 0705-14 23 95 office@renewable.se www.renewable.se New York företag investerar i Renewable Renewable Energy in Sweden AB (publ.) har vid dagens styrelsemöte beslutat att rikta en nyemission till det Amerikanska och New York baserade energibolaget Horizon Energy and Power LLC. Emissionen uppgår till ett belopp om 1 miljon US dollar och ger Horizon cirka 5,8 miljoner aktier motsvarande cirka 19% av aktier och röster. Emissionen sker i enlighet med styrelsens bemyndigande beslutat vid ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2001 och skall ses som ett led i styrelsens arbete med att trygga bolagets expansion och kapitalbehov. Horizon Energys operativa enhet Convergence Energy tecknar ett Memorandum of Understanding syftande till att ett omfattande samarbete på den amerikanska vindkraftmarknaden skall inledas. Ingånget samarbetsavtal leder till nyanställningar i Malmö. För vidare information kontakta VD Jerry Schön. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011114BIT00670/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011114BIT00670/bit0001.pdf

Dokument & länkar