Ny huvudägare i Renewable säkrar bolagets kortsiktiga kapitalbehov och kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Ny huvudägare i Renewable säkrar bolagets kortsiktiga kapitalbehov och kallar till extra bolagsstämma Renewable Energy in Sweden AB (publ) kommer via en riktad nyemission till Arcanum Investments S.P.R.L, Belgien erhålla ett kapitaltillskott om 3 milj. kr. Nyemissionen ger Arcanum en ägar- och rösträttsandel om ca 25%. Denna nyemission tillsammans med en omedelbart lämnad bryggfinansiering säkrar bolagets kortsiktiga likviditets behov. Till ny VD har utsetts Roland Hansson, Stockholm. Bolagets styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 17 oktober kl. 15 00. Stämman kommer att hållas på bolagets huvudkontor, Sallerupsvägen 9 Malmö, för att som huvudärenden behandla dels fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst tio miljoner (10.000.000) aktier dels fråga om ny styrelse. Föreslagen ny styrelse presenteras i samband med stämman. Handeln i bolagets aktie hålls stängd tills vidare. För vidare information kontakta VD Roland Hansson, telefon 040-388550 alt 070-6288592. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar