Pressmeddelande

Report this content

Pressmeddelande måndag den 26 augusti 2002 Renewable Energy in Sweden AB(publ) har på egen begäran hos AktieTorget stoppat handel i bolagets aktie, (se pressmeddelande den 8 augusti 2002). Styrelsen har vid extra styrelsemöte den 23 augusti 2002 beslutat att handelsstoppet kvarstår tillsvidare. Information lämnas i samband med halvårsrapporten den 30 augusti 2002. Frågor om handelsstoppet besvaras av styrelsens ordförande Johan Wiklund, telefon 042-136900. Renewable Energy in Sweden AB (publ) Sallerupsvägen 9 212 18 Malmö Telefon: 040-388550 Fax: 040-188730 Hemsida: www.renewable.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar