Stoppad aktiehandel

Report this content

Stoppad aktiehandel Renewable Energy in Sweden AB (publ) har på egen begäran och med omedelbar verkan stoppat handeln med bolagets aktier på AktieTorget. Handelsstoppet föranleds av pågående förhandlingar avseende bolagets ägarstruktur mm. Fullständig information kommer att lämnas preliminärt inom tio dagar. Frågor om handelsstoppet besvaras av styrelsens ordförande Johan Wiklund, telefon 042-136900. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020807BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020807BIT00860/wkr0002.pdf

Dokument & länkar