FÖR FRAMTIDENS MASKINUTHYRARE, FÖR NÄSTA GENERATION – RENTA FUTURE

Report this content

Renta (Future) skriver under och ansluter till Färdplan 2045

Färdplan 2045 är Byggföretagens initiativ för att nå en klimatneutral bygg -och anläggningssektor. Exklusive uppvärmning beräknas bygg- och anläggningssektorns årliga klimatpåverkan motsvara ca 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, när import och indirekta effekter inkluderas. För att minska denna påverkan och kunna uppnå klimatmålen som Riksdagen röstade igenom 2017 krävs att samtliga aktörer tar sitt ansvar och medverkar genom att minska sin klimatpåverkan.

Vi kommer börja med att kartlägga våra koldioxidutsläpp och sätta upp mål för hur dessa succesivt ska reduceras och hoppas kunna reducera dessa i snabbare takt än det som är målen i Färdplan 2045, men har samtidigt stor respekt för de utmaningar vi står inför. Det är många led som ska identifieras och sammanstråla för att lyckas. Att göra saker annorlunda och utmana branschen har dock aldrig varit Rentas svaga sida, tillsammans kommer vi att lyckas med detta också.

Det är viktigt att alla som jobbar på Renta är stolta över vårt hållbarhetsarbete och att vi är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Färdplanen kommer ge oss möjlighet att samverka och samarbeta med kunder, leverantörer och andra aktörer inom branschen. Allt för att på ett bättre och snabbare sätt nå de framsteg som vår planet så desperat behöver. När det kommer till miljön är vi alla kollegor.

Nu gäller det att gå från ord till handling, säger Rebecca Långström, Kvalitet -och miljöansvarig Renta Sverige 

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är för år:

  • 2045: Netto nollutsläpp av växth​​​​usgaser.
  • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
  • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.

Vill du veta mer om Färdplan 2045 så hittar du information här

Vill du komma i kontakt med miljö och kvalitet på Renta?

Rebecca Långström, Kvalitet- och miljöansvarig
073 861 91 12
rebecca.langstrom@renta.se

Rebecca Långström, Kvalitet- och miljöansvarig
073 861 91 12
rebecca.langstrom@renta.se

Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 650 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Idag har vi 47 depåer runt om i Sverige och vi fortsätter växa eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våra kunder. Vi kallar det sunt Rentaförnuft.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Renta (Future) skriver under och ansluter till Färdplan 2045 Färdplan 2045 är Byggföretagens initiativ för att nå en klimatneutral bygg -och anläggningssektor. Exklusive uppvärmning beräknas bygg- och anläggningssektorns årliga klimatpåverkan motsvara ca 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, när import och indirekta effekter inkluderas. För att minska denna påverkan och kunna uppnå klimatmålen som Riksdagen röstade igenom 2017 krävs att samtliga aktörer tar sitt ansvar och medverkar genom att minska sin klimatpåverkan.
Twittra det här

Citat

​Det är viktigt att alla som jobbar på Renta är stolta över vårt hållbarhetsarbete och att vi är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Färdplanen kommer ge oss möjlighet att samverka och samarbeta med kunder, leverantörer och andra aktörer inom branschen. Allt för att på ett bättre och snabbare sätt nå de framsteg som vår planet så desperat behöver. När det kommer till miljön är vi alla kollegor. ​Nu gäller det att gå från ord till handling. ​
Rebecca Långström, Kvalitet -och miljöansvarig Renta