Resco integrerar Biztalk hos Europolitan Vodafone Stores

Resco integrerar Biztalk hos Europolitan Vodafone Stores Europolitan Vodafone Stores olika IT-miljöer ska hädanefter prata samma språk. Under sommaren ska Biztalk, som sägs vara IT-världens svar på esperanto, integreras hos företaget. Integrationen sköts av Resco. - Biztalk blir ett nav i vår verksamhet eftersom det kopplar våra interna system med våra kunders system. Det blir enklare för dem att lägga order och enklare för oss att hantera dessa. Biztalk gör våra processer mer effektiva och innebär att de administrativa kostnaderna minskar. Vilket naturligtvis gynnar både våra kunder och oss, säger Mathias Törnblom, IT-chef på Europolitan Vodafone Stores. Integrationen av Biztalk är den första i sitt slag som Resco nu utför för Europolitan Vodafone Stores. Uppdraget omfattar dels att integrera Europolitan Vodafones Stores befintliga affärssystem och webb med Biztalk, dels att integrera standarden med företagets egna kunders affärssystem. - Eftersom Biztalk gör det möjligt för alla IT-miljöer att kommunicera på ett gemensamt språk kan företag minska sina administrativa kostnader med 90 procent per faktura, säger Kenth Juthberg, partneransvarig och affärsutvecklare på Resco. Biztalkkonceptet bygger på XML-standarden och har tagits fram av bland annat Ariba, IBM och Microsoft. Det är en slags mellanvara som optimerar ett företags interna och externa affärsprocesser genom att underlätta kommunikationen mellan de affärskritiska systemen. Framför allt förenklar Biztalk kopplingen mellan Internet och företags befintliga IT- miljö samtidigt som man kan automatisera många processer och därmed minska kostnaderna. För mer information vänligen kontakta: Kenth Juthberg, partneransvarig och affärsutvecklare Resco, 0708-90 38 26, kenth.juthberg@resco.se Mathias Törnblom, IT-chef Europolitan Vodafone Stores, 0709-90 81 09, mathias.tornblom@europolitan.se Om Resco AB Resco är ett företag i IT-branschen med fokus på e-integration. Företaget förenar IT och affärssystem med Internet för att göra kundföretagens verksamhet och samspel med sina kunder och omvärld effektivare. Resco grundades 1982 och finns idag i Sverige, Finland och Tyskland. Med närmare 600 specialister inom verksamhetsutveckling, affärssystem, webbteknik, design, IT-arkitektur och marknadskommunikation har Resco en unik position på marknaden. Företaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1996. För mer information om företaget se www.resco.se. Om Europolitan Stores AB Nätoperatören Europolitan AB och den egna butikskedjan Europolitan Stores AB är båda helägda dotterbolag till Europolitan Holdings AB. Moderbolaget Europolitan Holdings AB är sedan i maj 1994 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Idag äger den brittiska mobilteleoperatören Vodafone AirTouch plc 71 procent av Europolitan Holdings AB. Övriga 29 procent är fördelade på privatpersoner. Europolitan Vodafone Stores har idag 43 butiker från Sundsvall i norr till Malmö i söder inklusive en butik på nätet. Besök oss gärna på www.europolitanstores.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/21/20010621BIT00820/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/21/20010621BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar