Resco skär ner i Sverige och skapar omedelbar lönsamhet

Resco skär ner i Sverige och skapar omedelbar lönsamhet Resco Sveriges tydligare inriktning på affärssystem, management med IT, teknik och e-integration leder nu till att medarbetareskaran minskas. Omkring 50 personer berörs av planen som presenterades för medarbetarna på måndagen. Med åtgärdsprogrammet skapas förutsättningarna för en omedelbar lönsamhet i samtliga länder. I och med programmet bedömer Rescos styrelse också att den nyemission som tidigare diskuterats, i nuläget inte är aktuell. Åtgärdsprogrammet berör såväl konsulter, som ledare och stabsmedarbetare. De konsulter som främst påverkas är de som arbetar med renodlade marknadsföringsprojekt över Internet. Åtgärden är en naturlig konsekvens av den strategi som företaget tagit, där Resco fortsättningsvis ska uppfattas som en e-integratör med en inriktning på affärssystem, management med IT, teknik och e-integration. Exakt hur många medarbetare som kommer att får gå avgörs av de fackliga förhandlingar som tar vid i veckan. Men företaget uppskattar att omkring 50 personer kommer att sägas upp. Åtgärdsprogrammet beräknas minska kostnaderna för företaget på årsbasis med 35 miljoner. Med de rationaliseringar som tidigare initierats har Resco under det senaste året gjort besparingar på drygt 100 mkr. Rescos verksamheter i Finland och Tyskland samt sandellsandberg berörs inte av åtgärdsprogrammet. För mer information vänligen kontakta: Tf koncernchef Kjell Jacobsson 08-519 030 50 0708-90 30 50 kjell.jacobsson@resco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00080/bit0001.pdf

Dokument & länkar