Rescos optionsprogram fulltecknat

Rescos optionsprogram fulltecknat Rescos optionsprogram riktat till anställda och styrelseledamöter blev fulltecknat. Värdet på de tecknade optionerna är 1.200.000 kronor. Resco beslutade vid bolagsstämman den 7 maj 2001 om emission av skuldebrev (förlagslån) om 100.000 kr med 1.000.000 frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av B-aktier i Resco AB. Vid teckningsperiodens slut var optionsprogrammet på 1.000.000 optionsrätter fulltecknat. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer det att innebära en utspädning motsvarande 3,5 procent av aktiekapitalet och 2,0 procent av rösterna. Optionerna ger rätt till nyteckning av en ny B-aktie i Resco AB under perioden 2-30 maj 2003. Teckningskursen är 10 kronor och priset för optionerna fastställdes till 1,20 kronor. - Vi i styrelsen ser mycket positivt på Rescos möjligheter till fortsatt stark tillväxt och lönsamhetsutveckling. En avgörande förutsättning är personalens engagemang. Optionsprogrammet är ett bra sätt för anställda att ägandemässigt bli delaktiga i företaget. Jag är glad att så många tog möjligheten och tecknade optioner, säger Kjell Jacobsson, t f koncernchef Resco. För mer information vänligen kontakta: Kjell Jacobsson, t f koncernchef Resco, 0708-90 30 50, kjell.jacobsson@resco.se Maria Sin, ekonomichef Resco, 0708-90 33 26, maria.sin@resco.se Om Resco AB Resco är ett företag i IT-branschen med fokus på e-integration. Företaget förenar IT och affärssystem med Internet för att göra kundföretagens verksamhet och samspel med sina kunder och omvärld effektivare. Resco grundades 1982 och finns idag i Sverige, Finland och Tyskland. Med närmare 600 specialister inom verksamhetsutveckling, affärssystem, webbteknik, design, IT-arkitektur och marknadskommunikation har Resco en unik position på marknaden. Företaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1996. För mer information om företaget se www.resco.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/26/20010626BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/26/20010626BIT00660/bit0001.pdf

Dokument & länkar