75 miljoner kapitaltillskott till Resistentia Pharmaceuticals AB

75 miljoner kapitaltillskott till Resistentia Pharmaceuticals AB Catella och InnovationsKapital går in i Resistentia Resistentia Pharmaceuticals AB har genomfört en riktad nyemission på 75 miljoner kronor till institutionella placerare. 15 miljoner kronor har tecknats av de tidigare ägarna HealthCap, Servisen Private Equity, Malmsten Invest, T-bolaget och Ryda Bruk. Catella, Banco fonder går tillsammans med InnovationsKapital och Industrifonden in med ytterligare 60 miljoner kronor. Allergivaccin har en enormt stor potential. Vi bedömer detta som en mycket intressant investering. Resistentia har en väldigt solid forskning. Man har forskat länge inom allergiområdet, men Lars Hellmans upptäckt är unik, säger Gunnar Fernström på InnovationsKapital. Baserat på en unik plattformsteknologi har Resistentia som mål att framställa ett allergi-vaccin. Prekliniska studier har visat mycket lovande resultat och VD Marcus Bosson räknar med att påbörja Fas I studier inom en tvåårsperiod. Kapitaltillskottet ska i första hand användas för att fortsätta de prekliniska studierna men vi räknar med att det nya tillskottet även kommer att ta oss genom Fas II a studier dvs studier på allergiska individer. Vi kommer att vara helt finansierade i minst två framåt, säger VD Marcus Bosson. Det är ett stort indikationsområde där marknaden värderas till ca 6 miljarder dollar. Vi räknar därför med att inleda diskussioner om samarbete med ett större läkemedelsbolag efter slutförda Fas II studier fortsätter Marcus Bosson. Det färdiga allergivaccinet kan enligt Lars Hellman, Professor i cell- och molekylärbiologi och ansvarig för forskning och utveckling på Resistentia, användas på flera sätt. För säsongsallergiker kan vaccinet injiceras i förebyggande syfte tre-fyra månader före det förväntade sjukdomsutbrottet och eventuellt också under den kritiska tiden. För kroniska bestående allergiska reaktioner vid astma måste behandlingen ges mer kontinuerligt. Planer finns på en publik notering av Resistentias aktier. Vi planerar för en eventuell börsintroduktion efter slutförda Fas II studier. I fokus står dock den kliniska forskningen avslutar Marcus Bosson. Resistentia Pharmaceuticals AB grundades 1998 och har ett tiotal anställda. Företaget är baserat i Uppsala. Verksamheten är främst inriktad på att utveckla ett allergivaccin. Forskning har under de senaste 10 åren bedrivits för att utveckla teknologin och patent-portföljen. Marcus Bosson, VD, erfarenhet från bioteknikbranschen, specialiserad på riskkapital Lars Hellman, Professor på Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Biomedicinskt centrum i Uppsala Bengt Sparf, Fil Dr, Projektledare, 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom bl a Pharmacia. För mer information kontakta: Marcus Bosson, VD Resistentia Pharmaceuticals AB Tel: 018 - 65 39 00 Mobil: 070 - 693 82 81 Bengt Sparf, Projektledare, Resistentia Pharmaceuticals AB Tel: 018 - 65 39 00 Mobil: 0708 - 27 66 54 Gunnar Fernström, Investment Director, InnovationsKapital Tel: 031 - 60 91 90 Mobil: 0703 - 12 05 02 Fakta allergi: 150 till 200 miljoner människor i västvärlden är påverkade av allergier Den ständigt växande marknaden uppskattas i dag vara värd ca 6 miljarder dollar Vaccination är ett säkrare, enklare och billigare alternativ till dagens terapimetoder Dagens terapimetoder ger sällan ett heltäckande skydd ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar