Från bilhallar till bostäder i Stångebro

Report this content

Fastighetsbolaget Balder och det kommunägda exploateringsbolaget ResMex har tecknat avtal om fastighetsköp som kommer att bidra till transformationen av Stångebro till mer innerstadslik karaktär. Balder äger idag de lokaler där Hedin Bil finns i Stångebro och Porsches etablering i Hackefors. De kommer nu att bygga nya lokaler för den samlade bilverksamheten i Mörtlösa och dessutom vara med att utveckla Stångebro i linje med den översiktsplan som gäller.

Planeringen för att utveckla Stångebro har pågått en längre tid. Det hänger delvis samman med planeringen för Ostlänken men är inte avhängigt detta. Översiktsplanen för området innehåller ett ökat inslag av bostäder, kontor, handel och service. Därför väljer en av fastighetsägarna i området nu att flytta fokus från industrilokaler till att utveckla bostäder. Balder, som idag äger de lokaler där Hedin bil finns, planerar nu för att utveckla nya lokaler för bilrelaterad verksamhet i Mörtlösa där redan flera andra bilhallar finns. Arbetet med detta kommer att starta under våren 2020. I Stångebro vill Balder bygga bostäder och vara en aktiv part i att flytta Linköpings innerstad över Stångån.

- Den här lösningen var väldigt logisk för oss då vi ser att bilhallarna har helt andra behov i dag. Det ger oss också en naturlig möjlighet att etablera oss i Linköping på ett tydligare sätt än tidigare, säger Marcus Hansson, finanschef på Balder.

Det kommunägda bolaget ResMex har i uppdrag att bevaka att utvecklingen av området går i linje med den översiktsplan som gäller och har möjliggjort att utvecklingen på Stångebro nu tar fart.

- Det här är en mycket positiv utveckling, säger Johan Kristiansson, vd på ResMex. Vi har länge sökt en lösning för de här fastigheterna och nu har vi nått fram till en överenskommelse där alla parter är vinnare. Bilhallarna flyttar till mer ändamålsenliga lokaler i ett område som passar dem bättre och staden får en ny stark aktör som är med och utvecklar Stångebroområdet i linje med den översiktsplan som finns.

Avtalen förutsätter beslut i kommunfullmäktige den 5 november.

För mer information vänligen kontakta

Johan Kristiansson, vd ResMex 070-647 58 15
Marcus Hansson, Finanschef, Balder 0768-36 98 48

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex) är ett kommunägt bolag med uppdrag att i samarbete med kommunens näringsliv och kommunens planverksamhet aktivt medverka till omvandling av området i närheten av det blivande stationsläget för Ostlänken till ett attraktivt område för olika verksamheter och för boende.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2019 ett värde om 129,2 Mdkr (109,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Dokument & länkar