Danskt ordförandeskap sätter fart på Östersund

Danskt ordförandeskap sätter fart på Östersund I juli tar Danmark över ordförandeskapet i EU. Då tar också arbetet fart på Utlandsupplysningen i Östersund. Telefonisterna på 118 118 Utlandsupplysningen i Östersund är bland de första som får reda på om något extraordinärt händer ute i världen. Det är inte bara vid krissituationer, som till exempel jordbävningar, som telefonerna går heta då många personer vill komma i kontakt med sina anhöriga . Även vid händelser som skiftet av ordförandeskapet i Europeiska Unionen kommer mängder av förfrågningar från bland annat journalister och politiker. På enheten för Utlandsupplysningen arbetar ett hundratal telefonister vars främsta arbetsverktyg är ett 20-tal olika internationella databaser eller direktkontakt med utlandstelefonister i det sökta landet. Den svenska Utlandsupplysningen besvarar tusentals samtal varje dag. Men när ett eller flera telefonnummer blir ovanligt mycket efterfrågade vid särskilda händelser, har telefonisterna i Östersund för vana att hålla dessa nummer extra tillgängliga för att kunna serva kunderna så snabbt som möjligt. Av erfarenhet vet Utlandsupplysningen i förväg att de kommer att få återkommande nummerfrågor som har att göra med Danmarks ordförandeskap. Därför har ett antal viktiga nummer redan tagits fram. Här är svaren på de vanligaste nummerfrågorna kring det danska ordförandeskapet i EU: Statsministerns kansli +45-33923300 Inrikesministeriet +45-33923360 Folketinget +45-33375500 Danmarks Television +45-35203040 Tidningen Jyllands-Posten +45-87383838 Berlingske Tidende +45-33757575 Köpenhamns flygplats +45-32313231 Köpenhamns turistbyrå +45-70222442 Danska järnvägen (biljetter/info) +45-70131415 Polismyndigheten i Köpenhamn +45-33141448 Danmarks representationskontor vid EU-högkvarteret i +32-2-2330811 Bryssel Danmark är EU's ordförandeland från juli till och med december 2002. Utlandsupplysningen är en verksamhet inom Respons som svarar på alla tänkbara förfrågningar gällande utlandet. De absolut vanligaste frågorna rör naturligtvis telefonnummer men även frågor kring tidsskillnader, namn och adresser är vanliga. Utlandsupplysningen nås via det vanliga numret 118 118 eller direkt 118 119 där du även kan få framkoppling. För mer information, kontakta gärna: Birgitta Jönsson, ledare för Utlandsupplysningen, tel 063-55 17 11, birgitta.e.jonsson@respons.net eller Ann-Sofie Olsson, press- och informationschef Respons, tel 070-634 97 60, ann-sofie.olsson@respons.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar