Välkommen till verkligheten, nye socialförsäkringsministern

Report this content

Välkommen till verkligheten, nye socialförsäkringsministern! Gärna större trygghet - men först en rejäl utveckling I den regeringsförklaringsförklaring som statsministern nyligen presenterade, lyftes kampen mot den skenande sjukfrånvaron fram som en av de viktigaste uppgifterna under de kommande åren. Genom att göra arbetslivet mänskligare hoppas regeringen på så sätt att halvera antalet sjukdagar fram till år 2008. "Den ökade ohälsan berör många människor och deras anhöriga. Sjukfrånvaron är ett slöseri med såväl mänskliga, sociala som ekonomiska resurser". Så sa den numera fd socialförsäkringsministern Ingela Thalén när regeringspartiet tidigare i år presenterade ett program mot sjukfrånvarons ökning, där förhoppningar blandas med aktiva åtgärder: Alla löntagare ska ges tillgång till företagshälsovård, mer resurser ska ges till Försäkringskassan och den försäkrades rätt till aktiva åtgärder ska stärkas. ??Det är, mot bakgrund av förslagens innebörd, en from förhoppning. Varför inte lyssna på oss som är verksamma i företag som verkligen lyckats minska sjukfrånvaron - vi om några har erfarenheter som skulle vara till nytta i regeringens arbete - vi om några vet hur vardagen ser ut på en arbetsplats där tid verkligen handlar om pengar, säger Barbro Sjölander, VD på 118 118. ??Så välkommen nye socialförsäkringsministern, vem du än är - slå en signal till 118 118 så kan vi diskutera vidare om hur vi på bästa sätt kan få bukt med sjukfrånvaron. Mer information lämnas av: Ann-Sofie Olsson, press- och informationschef, tel 08-634 73 59, 070-634 97 60, ann-sofie.olsson@respons.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00830/wkr0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00830/wkr0003.pdf