Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2019

Report this content

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 9 april 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand Marita Odélius Engström och Mikael Wintzell, samt nyval av Johanna Berlinde. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade att lämna en utdelning till moderbolaget Resurs Holding AB (publ) om 660 kr per aktie (sammanlagt 330 000 000 kronor). Utbetalningen kommer att verkställas den 16 april 2019.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att inga arvoden ska utgå till styrelsen för räkenskapsåret samt att revisorn ska ersättas enligt löpande räkning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman omvaldes Jan Samuelson till ordförande för styrelsen. Jan Samuelson, Christian Frick och Martin Bengtsson valdes till ledamöter i Audit Committee med Jan Samuelson som utskottets ordförande. 

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.