Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Report this content

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017.

Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 07,30 CET.

Mer information:
Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95