Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017.

Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 07,30 CET.

Mer information:
Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om oss

Om ResursResurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på drygt 6 miljoner privatkunder och 727 anställda i Norden.