Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

Report this content

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner svenska kronor och 600 miljoner norska kronor.

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner svenska kronor och 600 miljoner norska kronor på de nordiska marknaderna. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

De svenska obligationerna har en löptid om 3 år (förfall juni 2024) och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,15%. De norska obligationerna har en löptid om 2 år (förfall juni 2023) och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1,00%.

- Vi är mycket nöjda med det starka intresset för Resurs Bank i samband med denna emission. Att emittera i både Sverige och Norge är ett bevis på att vi är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering. Vårt kreditbetyg från Nordic Credit Rating (NCR) höjdes i april till BBB, stabila utsikter, vilket ger oss fortsatt goda förutsättningar till finansiering till fördelaktiga villkor, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs Bank.SEB och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.