Resurs Bank publicerar årsredovisning 2020

Report this content

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2020.

Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 08.00 CET.

 

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@res
urs.se

Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se

 

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.