Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019

Report this content

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid Försäkring.

I kvartalsrapporten för Resurs Holding finns på sidorna 6 och 7 beskrivningar av segmenten Payment Solutions och Consumer Loans, vilka utgör merparten av Resurs Banks verksamhet.Ytterligare finansiell information om dessa segment framgår av not K5 på sidan 21–23.

Resurs Holding planerar att emittera s k primärkapitaltillskottsinstrument (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100–400 MSEK under kommande månader, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Syftet med en eventuell emission är att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

Kvartalsrapporten finns på Resurs Holdings hemsida: www.resursholding.se


Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Christina Jungvid Ohlsson, IR Office
r, christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

Om Resurs Bank:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 6 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 07:30 CET.

Prenumerera