Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank ändrar metod för beräkning av operativ risk

Report this content

Resurs styrelse har idag beslutat att ändra Resurs Holdings dotterbolag Resurs Banks metod för beräkning av operativ risk vid beräkning av kapitalkrav.

Beslutet innebär att Resurs Bank byter metod för beräkning av operativ risk från basmetod till schablonmetod. Applicerat på rapporterad total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation för den konsoliderade situationen per 2019-06-30 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,0 procent till 15,5 procent och kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 13,1 procent till 13,6 procent.

Resurs Bank kommer att ändra metodval i samband med att anmälan skickas in till Finansinspektionen, vilket beräknas ske före 30 september 2019.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl. 17.00 CET.

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.