Så skapas kontor för välbefinnande

Idag tillbringar vi 90% av vår tid inomhus. Byggnaders utformning har därför en stor påverkan på hur vi människor mår. Hur kan du utforma kontoret för att ge bättre hälsa och öka känslan av välbefinnande på arbetsplatsen?

Skanska arbetar aktivt med hälsa, både för kunder och för de egna medarbetarna. Sofia Ekerlund hade ett uppskattat föredrag på Rethink Office i Göteborg och kommer att prata mer om Skanskas arbete när Rethink Office återfinns i Stockholm den 22:a November. Med fokus på hälsa och välmående har Skanska tagit ett stort steg mot mer hälsosamma arbetsplatser och anställda. Hur kan den fysiska utformningen av en arbetsplats hjälpa de anställda att få en mer hälsosam vardag? För att kunna göra arbetsplatsen ännu bättre för sina anställda och i förlängningen även för sina kunder genomförde Skanska en omfattande hälsopilot för att kartlägga medarbetarnas välmående.

Ni bestämde er för att göra en hälsopilot på Skanska. Vilka omständigheter var det som ledde fram till att den startades?
Vi på Skanska har under flera år arbetat med att få ett optimalt inomhusklimat, tillgång till dagsljus samt att inte bygga in material som kan vara skadliga för människor eller natur. Vi ville ta steget vidare och titta på hur våra byggnader kan bidra till bättre hälsa och välmående, då det finns en stark länk mellan en arbetsplats utformning och de anställdas hälsa. För att samla på oss mer erfarenheter kring vad som uppfattas som en hälsosam arbetsplats och hur man kan förbättra denna startade vi upp vår hälsopilot för att testa på oss själva. Vi startade också upp ett arbete med externa samarbetspartners för att få en så komplett bild som möjligt.

Vilka positiva effekter har ni sett efter er hälsopilot?
Vi fick en större medvetandegrad kring hur mycket eller lite vi rörde oss under en dag. Många står oftare upp och arbetar och tar oftare trappan. Vi har pratat mycket om frångänglighet och tillgänglighet och om vi bör ha riktlinjer kring hur vi skicka mail och när man kan förvänta sig ett svar. Det har fått oss att uppmärksamma små saker som kan göra en ganska stor skillnad i det dagliga arbetet. Vi pratar mer öppet om stress och arbetsbelastning och arbetar aktivt med att få en bra work-life-balance.

Vad är nästa steg inom hälsosamma arbetsplatser för er på Skanska?
Vår hälsopilot handlade framförallt om de organisatoriska förändringar man kan göra på en arbetsplats. Vi arbetar nu mycket med att titta på hur vi kan påverka de fysiska förutsättningarna, dvs de hus vi bygger, genom att försöka utforma dem så att det hälsosamma valet blir det självklara valet och på så sätt bygga en bas för de inflyttande företagens fortsatta arbete mot en hälsosam arbetsplats. Vi har bland annat registrerat vårt kommande projekt Epic på Universitetsholmen i Malmö för en WELL-certifiering, ett prestationsbaserat system som mäter hur den byggda miljön påverkar just människors hälsa och välbefinnande.

Taggar:

Om oss

Sveriges oberoende forum för kunskapsdelning kring den moderna arbetsplatsen.Rethink Office är konferensen för dig som arbetar med att utveckla arbetsplatsen. Du har förstått att arbetet inte är en plats du går till, utan något du gör. Du har också insett vikten av att anpassa arbetsplatsen efter verksamheten. På Rethink Office vill vi därför att du ska lära dig från ledande bolag, verkliga case, kreativa lösningar, diskussioner, utmaningar och möjligheter kopplat till arbetslivet och arbetsplatsen.

Media

Media