NewsWatch blir en del av norsk-svenska Retriever

Nordens ledande mediebevakningsföretag Retriever köper in sig i danska NewsWatch och blir därmed, som enda mediebevakningsföretag, direkt representerade på de tre ledande nordiska marknaderna: Norge, Sverige och Danmark. NewsWatch byter samtidigt namn till Retriever Danmark A/S. 

NewsWatch etablerades i Danmark 2009 efter insikten att den danska marknaden saknade en leverantör av kvalificerad mediebevakning. På rekordtid har NewsWatch tecknat avtal med fler än 300 danska tryckta tidningar. Fler än 60 danska kunder, däribland större danska företag, departement, kommuner och organisationer använder idag NewsWatchs dagliga leveranser av mediebevakning från danska dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, radio/TV och webb.

Retriever, som ägs av svenska TT och norska NTB, har sedan 1999 levererat mediebevakning och analyser av norska och svenska medier till norska, svenska och danska kunder. Retriever är den ledande leverantören av mediebevakningstjänster på marknaden i både Norge och Sverige. Retriever levererar dagligen mediebevakning till sina drygt 1 300 kunder i Norge och Sverige.

”Med Retrievers entré på den danska marknaden får NewsWatch/Retriever Danmarks kunder en unik möjlighet att dra nytta av Retrievers erfarenhet, produktportfölj, och inte minst att vi, som enda bolag, kan erbjuda en samlad och komplett bevakning av dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, radio/TV och webbkällor från de tre stora skandinaviska länderna”, säger VD för Retriever Danmark, Jens Kloppenborg-Skrumsager.  

”Vi har med stort intresse och beundran följt NewsWatch på den danska marknaden för mediebevakning. På mycket kort tid har NewsWatch etablerat sig som en trovärdig och erkänd aktör. Med NewsWatch som en del av Retriever kommer vi vara det starkaste nordiska varumärket inom mediebevakning och analys”, säger Retrievers CEO Robert Söderling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager fortsätter som chef för Retriever Danmark A/S.


För mer information, kontakta VD Jens Kloppenborg-Skrumsager och CEO Robert Söderling.

Robert Söderling                                   +46 709 99 77 91

Jens Kloppenborg-Skrumsager            +45 2615 2497

Taggar:

Dokument & länkar