Årets vinnare av Vårdforskningsstipendiet riktar ljuset mot rehabiliteringens betydelse

För åttonde året i rad delar Reumatikerförbundet ut Vårdforskningsstipendiet. 

Stipendiet går till en nydisputerad sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi eller rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till rön som kan få klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta.

En enhällig jury beslutade att utse Sofia Hagel, sjukgymnast och forskare vid Lunds universitet, till årets vårdforskningsstipendiat. Stipendiet är 25 000 kr och delades ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma den 4 juni.

- Bakom all forskning ligger ett gediget samarbete och  jag har haft förmånen att samarbeta med forskare som varit intresserade av liknande frågeställningar. I min forskning har jag kunnat fokusera mycket på teamrehabilitering. Teamrehabilitering kostar mer än enstaka insatser och har varit tämligen lite studerad och det har känts viktigt att undersöka om och hur den fungerar. I samarbete med kollegor i landet och internationellt har jag studerat utfall och utvärdering och förhoppningsvis bidragit till att fylla i någon ”vit fläck" på kartan. Jag har också studerat hur personer med ledgångsreumatism tagit del av vården efter att de fått tillgång till en mer modern läkemedelsbehandling, säger Sofia Hagel.

Hur ser du på utmärkelsen?
– För mig innebär den det allra finaste erkännande jag som sjukgymnast verksam inom reumatologi och patientnära forskning kan få. Jag uppskattar själva utmärkelsen mycket och tycker också att det är riktigt och viktigt att Reumatikerförbundet, som representerar ”brukarna”, på detta sätt årligen sätter fokus på och uppmuntrar vårdforskning och vårdforskare, säger Sofia Hagel.

I motiveringen framhåller juryn det engagemang som Sofia Hagel haft för att  utvärdera rehabiliteringens betydelse för patientens välbefinnande. Hon har på ett övertygande sätt tagit ett helhetsgrepp i att utveckla och utvärdera teambaserad rehabilitering i en tid när det skett genomgripande förändring av den farmakologiska behandlingen av personer med reumatiska sjukdomar.

- Vid introduktionen av biologiska läkemedel för femton år sedan var uppfattningen att de nya läkemedlen skulle göra rehabiliteringen överflödig. Sofia Hagels forskning har visat att behovet av rehabilitering kan kvarstå trots de biologiska läkemedlens intåg i vården, säger Li Alemo Munters, juryledamot och forskningschef på Reumatikerförbundet.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Media

Media

Citat

För mig innebär den det allra finaste erkännande jag som sjukgymnast verksam inom reumatologi och patientnära forskning kan få.
Sofia Hagel, sjukgymnast och forskare, om Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium