Endast ett landsting lever upp till nationella vårdgarantin

Endast ett landsting  klarar av att leverera reumatologisk vård i tid, tätt följt av flera landsting. Det visar en granskning som Reumatikerförbundet har gjort, och är baserad på senast tillgängliga statistik från nationella väntetidsdatabasen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Reumatikerförbundets granskning visar att för den reumatologiska specialistvården förklaras inte skillnaderna mellan landstingen av ojämlikhet mellan stora och små landsting.

– Att en del mindre landsting och regioner som Kalmar län och Dalarna klarar att ge vård i tid samtidigt som en stor region som Skåne inte gör det signalerar att skillnaderna kan bero på politiska prioriteringar, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Väntetider till planerad vård regleras av den nationella vårdgarantin. I den framgår att den planerade specialiserade vården ska erbjuda ett första besök till läkare inom 90 dagar från det att beslut tagits om att vård ska ske.

–  Det är ett stort problem att var tredje patient  i Jönköpings län och Norrbottens län får vänta längre än 90 dagar på reumatologisk vård. Vi vill veta vad ansvariga landstingsråd gör för att personer som väntar ska få vård inom vårdgarantins gränser, säger Lotta Håkansson.

Tabellerna visar andel (%) första besök som genomförts inom 90 dagar i reumatologisk vård i varje landsting och region. Statistik från 2016.

Topp tio bästa

1 Landstinget i Kalmar län 100
2 Region Dalarna 99,9
3 Stockholms läns landsting 99
4 Västra Götalandsregionen 98,9
5 Region Örebro län 98,7
6 Region Västmanland 98,6
7 Region Gotland 98,3
8 Region Östergötland 96,6
9 Landstinget i Värmland 96
10 Landstinget Blekinge 95,3

Botten tio sämsta

1 Region Jönköpings län 60
2 Region Norrbotten 67,1
3 Västerbottens läns landsting 84,5
4 Landstinget Västernorrland 86,5
5 Region Skåne 88,7
6 Region Uppsala 91
7 Region Jämtland Härjedalen 92,5
8 Region Kronoberg 93,4
9 Landstinget Sörmland 93,9
10 Region Gävleborg 94,1

Faktaruta: Över en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Tidig diagnos är viktigt för att bromsa sjukdomsförloppet och förebygga skada. Att söka hjälp tidigt är därför betydelsefullt. Källa: Reumatikerförbundet

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Media

Media