Ingen rehabilitering värd namnet

Handikappförbunden har inför valet frågat partierna om hur de ser på rehabiliteringskedjan. Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson tycker att det är konstigt att det ens  heter så eftersom det varken finns någon kedja av åtgärder eller någon rehabilitering värd namnet.

Handikappförbunden som Reumatikerförbundet är en del av har frågat de politiska partierna om hur de ser på rehabiliteringskedjan. Om de är beredda att förändra den efter valet så att ingen person blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvat rehabilitering.

— Det är konstigt att inget av de politiska partierna som svarat ja på den frågan berättar om hur de har tänkt. Ska den bortre gränsen för ekonomisk ersättning vid sjukdom bort? Eller ska Försäkringskassan få möjligheter att köpa rehabiliteringsåtgärder av sjukvården, eller hur har man tänkt? Det undrar Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, Sveriges största patientorganisation.  

Den enskilde har en skyldighet att deltaga i rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och samhället en skyldighet att erbjuda detta. Men om det inte finns någon rehabilitering blir det svårt.

— Det märkligaste av allt är att detta kallas ”rehabiliteringskedjan” det finns ju varken någon kedja av åtgärder eller någon rehabilitering överhuvudtaget, säger Anne Carlsson.

Och hon fortsätter:

— Rehabiliteringskedjan är bara ett annat namn för hur länge personer kan få ekonomisk ersättning vid sjukdom, säger Carlsson.

Den sjukpenning som gäller nu fungerar kanske för friska människor som är tillfälligt sjuka, men inte för dem som är kronisk sjuka. Detta har Reumatikerförbundet påpekat till Socialdepartementet många gånger bland annat i remissvar som vi har skrivit.

— Det vore klädsamt om partierna återkommer under valrörelsen och preciserar vad de tänker göra åt bristen på rehabilitering och om de är beredda att säkerställa att kronisk sjuka människor kan få ekonomisk ersättning vid sjukdom så länge som de av medicinska skäl behöver det.

— I Sverige finns minst en miljon människor med en reumatisk sjukdom. Det är väldigt många väljare det, avslutar Anne Carlsson.


Bakgrund

Sju partier svarade ja på frågan, i en enkät från Handikappförbunden, om att förändra rehabiliteringskedjan så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser. Endast moderaterna svarade att det behövs ingen förändring av nuvarande system.

Taggar:

Media

Media

Citat

I Sverige finns minst en miljon människor med en reumatisk sjukdom. Det är väldigt många väljare det.
Anne Carlsson