"Jag trodde apoteken skulle vara en del av vårdkedjan"

Det är fortfarande för dålig ordning på Apoteksmarknaden fem år efter omregleringen. Framförallt är det brister med information och tillgänglighet. Det går heller inte att jämföra priserna på ett enkelt sätt. Ett receptförskrivet läkemedel utanför högkostnadsskyddet kan dessutom variera mycket i pris mellan de olika apotekskedjorna. Apoteken måste bli en del av vårdkedjan igen menar Reumatikerförbundet.

 –  Många av våra receptbelagda läkemedel finns idag utanför det så kallade högkostnadsskyddet och ett och samma förskrivna läkemedel kan variera upp till en årsförbrukning i pris. Våra medlemmar får ofta gå från apotek till apotek för att få ut sina läkemedel. Man kan få betala olika för ett receptbelagt läkemedel utanför högkostnadsskyddet, detta beroende på vilken apotekskedja du handlar av. Detta är inte rimligt. Det säger Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet. 

Att det förhåller sig så som våra medlemmar vittnar om styrks nu av en nyligen publicerad rapport från Myndigheten för Vårdanalys som visar att det är så många som 78 procent av de som har ledgångsreumatism som inte får tag i sitt läkemedel vid sitt första besök på ett apotek.

 –  Det är dags att Apoteken tar sitt uppdrag på allvar och börjar att leverera läkemedel inom 24 timmar och inte minst ger oss möjlighet att enkelt jämföra priser på receptbelagda läkemedel som är utanför högkostnadsskyddet.  Jag i ifrågasätter om detta krångliga system verkligen var lagstiftarens intention med den omreglerade apoteksmarknaden. Jag trodde apoteken skulle vara en del av vårdkedjan säger Anne Carlsson. 

Läs mer i Rapport 2014:3 ”Låt den rätte komma in – Hur tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden.”

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är dags att Apoteken tar sitt uppdrag på allvar och börjar att leverera läkemedel inom 24 timmar och inte minst ger oss möjlighet att enkelt jämföra priser
Anne Carlsson ordförande Reumatikeförbundet