Rehabilitering i fokus under Järvaveckan

Välkommen att diskutera vård och rehabilitering med Reumatikerförbundet under Järvaveckan! Vi bemannar tält A04 i dag den 11 juni samt på fredag den 15 juni, men företrädare finns på plats på området även andra dagar. Hugg tag i oss, ring oss eller hämta material i tältet under hela veckan!

Bra rehabilitering innebär att människor ges möjlighet att träna rätt, må bättre, få en ökad livskvalitet och en större arbetsförmåga. Men i dag styrs tillgången till god rehabilitering av i vilket landsting eller region du bor.

Människor med reumatisk sjukdom tillhör dem som är i stort behov av rehabilitering och totalt har över en miljon människor i Sverige någon form av reumatisk sjukdom. Många av dem lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar, med ökad dödlighet som följd. Sjukdomen drabbar människor i alla åldrar, har varierande förlopp och kräver därför individuell behandling. 

Tyvärr är tillgången till rehabilitering ojämlik i dag. Landsting och regioner prioriterar rehabilitering och klimatvård olika och ibland inte alls. På flera håll har möjligheten till klimatvård helt tagits bort. Ofta sägs anledningarna vara att man tror att biologiska läkemedel gjort att rehabilitering inte längre behövs. Det är fel. För att fler ska få tillgång till individuellt anpassad rehabilitering vill Reumatikerförbundet:

  •  Att det införs ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd som gör det möjligt för kommuner och landsting att prioritera allas rätt till rörelse.
  •  Att det skapas nationella riktlinjer i syfte att garantera likvärdig rehabilitering oavsett var i landet man bor. 
  •  Att det inrättas rehabiliteringskoordinatorer i varje landsting/region.
  •  Att det utses en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i landets alla kommuner.

Kontakta oss gärna:

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, 072-566 35 77, lotta.hakansson@reumatiker.se 

Tidiane Diao, Reumatikerförbundet, 08-505 805 27, 073-866 9068, Tidiane.Diao@reumatiker.se 

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med närmare 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets insamlingsarbete stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Media

Media