Rekordhög utdelning till forskning om reumatiska sjukdomar

Report this content

Årets utdelning är den historiskt största utdelningen som Reumatikerförbundet har beviljat till reumatologisk forskning. 15 490 000 kronor har fördelats på 91 beviljade anslag. 

För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden, som leds av professor och reumatolog Thomas Skogh. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året.

-          Även om antalet ansökningar om forskningsmedel var högt även för 2018, var det något lägre än ifjol. Till del förklaras det av att vi nu endast beviljar maximalt en ansökan per huvudsökande, säger Thomas Skogh.

Lägger man till de riktade satsningarna på forskning om artros, gikt och även stipendier och stöd till forskningsmiljöer, har totalt över 21 miljoner kronor anslagits till reumatologisk forskning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. Sammantaget gör det Reumatikerförbundet till den största enskilda givaren till det här forskningsområdet näst efter staten.

Reumatikerförbundets förbundsstyrelse har bestämt att rätt till rörelse och rehabilitering blir den valfråga som Reumatikerförbundet driver i valrörelsen 2018.

-          Forskning visar att det finns en stark koppling mellan fysisk träning och hälsa för personer med reumatiska sjukdomar. Vi stöttar flera forskningsprojekt om rehabilitering, säger Li Alemo Munters, forskningschef Reumatikerförbundet.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatiker.se

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med närmare 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets insamlingsarbete stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar: