Reumatikerförbundet välkomnar stipendium till Lennart Jacobsson

– Ett väldigt bra val, tycker Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson om valet av Lennart Jacobsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till mottagare av Pfizers stora stipendium på 400 000 kronor för 2014, det största i Sverige inom reumatologi.

Jacobsson får stipendiet för sin forskning som bidragit med ökad kunskap om de reumatiska sjukdomarna, samt tagit fram strategier för att förbättra vården av patienter med ledgångsreumatism, inflammatorisk ryggsjukdom, samt gikt.

Lennart Jacobsson har publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar inom reumatologi och inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen. I Sverige beräknas två till tre procent av befolkningen ha någon inflammatorisk reumatisk sjukdom. De senaste åren har Lennart Jacobsson särskilt ägnat åt ankyloserande spondylit (tidigare kallad Bechterews sjukdom).

Valet välkomnas av Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, eftersom kunskaperna om denna kroniska inflammatoriska ryggsjukdom behöver spridas.

– Det är en av våra stora diagnoser men fortfarande kan det ta upp till åtta år innan en person får diagnos. Ofta görs bara en skiktröntgen där sjukdomen inte syns, istället för en magnetkameraröntgen. Och det har funnits uppfattningen att kvinnor inte kan drabbas av denna sjukdom, säger Anne Carlsson.

Det finns stora kunskapsluckor att täppa igen. Reumatikerförbundet anser att Lennart Jacobssons forskning är så viktig att man bidragit med ekonomiskt stöd till hans tjänst som professor i reumatologi under ett antal år.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar man bland annat med en registerstudie som ska omfatta alla patienter i landet med ankyloserande spondylit vilket man hoppas ska ge nya värdefulla kunskaper. Omkring 40 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen som drabbar rygg- och bäckenleder. Den är vanligare bland män och debuterar oftast i unga år eller yngre medelåldern.

Om Lennart Jacobsson
Lennart Jacobsson, född 1954, påbörjade sina medicinstudier 1973 och har forskat i reumatiska sjukdomar sedan 1980-talet. Han skrev sin avhandling om förekomst och markörer för smärtsyndrom och Sjögrens syndrom och har sedan dess kommit att fördjupa sig i epidemiologisk och klinisk forskning av en mängd reumatiska sjukdomar, bland annat ledgångsreumatism, kronisk smärta, Sjögrens syndrom och inflammatorisk ryggsjukdomar. Han har även bidragit som expert i den arbetsgrupp som tagit fram Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar.

Lennart Jacobsson är professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han har också en gästprofessur vid Lunds universitet. 

Media

Media

Citat

Inflammatorisk reumatisk ryggsjukdom är en av våra stora diagnoser men fortfarande kan det ta upp till åtta år innan en person får diagnos.
Anne Carlsson