Reumatikerförbundets forskningshandläggare utsedd till hedersdoktor

Reumatikerförbundet gratulerar Yvonne Enman, forskningshandläggare på Reumatikerförbundet, till utnämningen medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2018. 

Hon får utmärkelsen för att hon har gjort stora insatser inom Karolinska Institutets intressesfär. Yvonne Enman arbetar som forskningshandläggare och funnits inom Reumatikerförbundet i över 35 år.

I motiveringen till utmärkelsen uppmärksammas hennes arbete för att främja samarbeten och kommunikationen mellan forskare och patienter. Hennes insatser som vetenskapsskribent har bidragit till det starka stöd som forskning har hos patienter och allmänhet, bland annat den som rör reumatiska sjukdomar.

-          På Reumatikerförbundet fick jag göra det jag ville, som var att förmedla kunskap från forskare och läkare till personer med reumatiska sjukdomar, och tillbaka, för att så många som möjligt skulle ta till sig kunskapen och informationen om att forskningen om reumatiska sjukdomar går framåt, säger Yvonne Enman.

Idag firar hon utmärkelsen med sina arbetskamrater.

-          Jag sa till dem att en fågel behöver luft under sina vingar för att kunna flyga. Det har jag fått på Reumatikerförbundet, säger Yvonne.

Utöver Yvonne Enman har styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet utsett två hedersdoktorer till – journalisten Suzanne Axell och läkare Ingrid le Roux.

Promoveringen äger rum i Stockholms stadshus den 4 maj 2018.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.