Smärtlindring tema på öppen föreläsning i Stenungssund

2015 har Reumatikerförbundet 70-årsjubileum i samarbete med Apotek Hjärtat. Syftet är att uppmärksamma reumatiska sjukdomar inklusive artros och fibromyalgi. I Stenungssund kan allmänheten lyssna till ett föredrag om hur man hanterar långvarig smärta.

Artros är en mycket vanlig sjukdom. Var fjärde vuxen i Sverige, över 800 000 personer, beräknas ha artros. Men många känner inte till att det går att bromsa sjukdomsförloppet.

Ökad kunskap om läkemedel och fysisk aktivitet
Apotek Hjärtat och Reumatikerförbundet vill under 2015 tillsammans lyfta fram de reumatiska sjukdomarna samt öka kunskapen om artros och generaliserad smärta. Det kan handla om vikten av följsamhet till rekommenderad läkemedelsbehandling och betydelsen av fysisk aktivitet vid sjukdomar i rörelseorganen.

– Det ska bli spännande att under ett helt år tillsammans med Apotek Hjärtat få möjlighet att öka kunskapen hos allmänheten om artros och smärta, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta tillsammans med en så stor och viktig patientgrupp som personer med reumatiska sjukdomar utgör, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Öppen föreläsning om långvarig smärta
Långvarig smärta är temat för den öppna föreläsningen under jubileumsåret. Medverkar gör Stefan Bergman, specialistläkare i allmänmedicin, docent i experimentell reumatologi och professor i hälsa och livsstil och Jonas Edvardsson, legitimerad apotekare och apotekschef på Apotek Hjärtat Stenungssund.

Tid och plats: torsdag 16 april 2015 klockan 19.00–21.00 i Kulturhuset Fregatten på Fregatten 2 i Stenungssund.

För mer information kontakta:
Nina Unesi, pressekreterare telefon 070-190 35 60, 
nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerfonden stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

Om Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är drygt 9 miljarder kronor. Från januari 2015 ingår Apotek Hjärtat i ICA Gruppen.

Taggar:

Media

Media

Citat

– Det ska bli spännande att under ett helt år tillsammans med Apotek Hjärtat få möjlighet att öka kunskapen hos allmänheten om artros och smärta.
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet.