Stort intresse för statligt rehabiliteringsstöd

Varannan riksdagskandidat är positiv till ett statligt rehabiliteringsstöd, som skulle kunna öka tillgången till god rehabilitering oavsett bostadsort. I dag varierar möjligheten att få rehabilitering mellan olika landsting och regioner.

Reumatikerförbundet har låtit undersöka hur riksdagskandidaterna ställer sig till ett statligt rehabiliteringsstöd, som landsting och kommuner skulle kunna söka medel från för att möjliggöra en jämlik rehabilitering. Nästan varannan kandidat på valbar plats har visat sig vara positiv till förslaget genom att svara ”Ja, absolut” eller ”Ja, kanske” (11,6 respektive 37,9 procent). Cirka 35 procent svarar att de inte vet och övriga säger nej till förslaget.

-        Vi är glada att så många är positiva till ett statligt stöd. Sjukvården verkar bli en av valets viktigaste frågor och vi uppmanar alla politiker att inte glömma bort de kroniskt sjuka i vårddebatten. Det är människor som kanske aldrig kommer att kunna bockas av som färdigbehandlade i statistiken, men som med rätt stöd kan bidra till samhällsutvecklingen och få en bra livskvalitet, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Totalt har över en miljon människor i Sverige någon form av reumatisk sjukdom. Många av dem lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar, med ökad dödlighet som följd.

-        Sjukdomarna drabbar människor i alla åldrar och har varierande förlopp. Därför krävs alltid individuell behandling, säger Lotta Håkansson.

Prioriterar olika

Nya mediciner har lett till att sjukdomsutvecklingen i vissa fall kan bromsas. Men för att få en bättre funktionsförmåga och för att minska sjukdomsbesvären krävs även fysisk träning och rehabilitering, ibland i varmvattenbassäng eller genom teamrehabilitering på sjukhus eller i varmt klimat. En tredjedel av alla med reumatism blir heller inte hjälpta av de nya biologiska läkemedlen och för dem är rehabilitering extra viktig.

-        I dag är tillgången till rehabilitering ojämlik. Landsting och regioner prioriterar rehabilitering och klimatvård olika och ibland inte alls. På flera håll har möjligheten till klimatvård helt tagits bort, säger Lotta Håkansson.

Reumatikerförbundet hoppas nu att ett statligt rehabiliteringsstöd förverkligas oavsett vilka partier som regerar i höst.

För fler kommentarer av Reumatikerförbundets ordförande, var god kontakta: Lotta Håkansson, telefon 072 - 566 35 77.

För mer information om undersökningen, var god kontakta: Eva-Maria Dufva, intressepolitisk chef, Reumatikerförbundet, telefon 072 – 507 80 37.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med närmare 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets insamlingsarbete stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Prenumerera

Media

Media